Członkowie i zarząd

Członkowie

Członkami stowarzyszenia są emerytowani i obecni pracownicy placówek pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne i seniorzy. Wśród nich znajdują się specjaliści z róznych dziecin: organizatorzy pomocy społecznej, prawnik, terapeuci, pedagodzy, pielęgniarki, wykwalifikowani opiekunowie, ksiegowi.

Zarząd:

  • Prezes: Mirosława Nowak
  • Wiceprezes: Radosław Karczewski
  • Skarbnik: Aneta Zmuda
  • Członek: Anna Kuczyńska
  • Członek: Wiesława Mularczyk