Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej POMOC w Koninie

senior komputer Witamy serdecznie na stronie stowarzyszenia Pomoc. Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej POMOC w Koninie powstało w kwietniu 2005 roku. Założycielami i członkami są osoby z długoletnim doswiadczeniem w pracy z ludźmi w podeszłym wieku, osobami niepełnosprawnymi. Ideą powstania naszej organizacji była praca na stworzeniem jak najlepszych warunków wsparcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów, którzy z powodu złej sytuacji życiowej zostali zmuszeni do zamieszkania w placówkach całodobowej opieki.Impreza inegracyjna Konin

W realizacji zadań zakładamy współpracę z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów. W roku 2005 stowarzyszenie objęło opieką dwie placówki funkcjonujące na terenie miasta Konina Dom Pomocy Społecznej w Koninie ul. Południowa 1 oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Koninie ul. 11 Listopada 19. W pierwszej kolejności nawiązaliśmy współpracę z Konińskim Bankiem Żywności dzięki, której możemy przekazywać produkty osobom najbardziej potrzebującym. Rozpoczęliśmy również inaugurację naszej działalności organizując I międzypokoleniowy Turniej Warcabowy dla mieszkańców i uczestników DPS ŚDS DDPS.

Celem stowarzyszenia jest przeciwdziałanie izolacji społecznej mieszkańców dps. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych społeczeństwem.